Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoofdstuk 6 : 'Iedereen mag hier boksen, als je je maar aan de regels houdt!' (2010)

de invloed van disciplinering op in- en uitsluiting in een boksvereniging

Auteur(s): Marianne Dortants

Voor sportverenigingen is het van belang om op passende wijze om te gaan met de toenemende diversiteit in hun vereniging. Verschillen op basis van sekse of op basis van etnische achtergrond spelen impliciet of expliciet nogal eens een oneigenlijke rol bij in- en uitsluiting van leden. Onderzoek naar een concrete praktijksituatie kan inzicht verschaffen in de manier waarop management van diversiteit succesvol zou kunnen zijn. In deze bijdrage wordt een dergelijk onderzoek beschreven. Het is een casestudy van een multi-etnische boksclub waarvan zowel dames als heren lid zijn. Door middel van observaties en interviews is nagegaan hoe trainers tijdens trainingen en wedstrijden omgaan met diversiteit. Hieruit is gebleken dat door het gebruik van disciplinerende technieken invloed uitgeoefend kan worden op in- en uitsluiting van boksers. Boksers worden ingesloten als ze zich houden aan algemeen geldende regels, dat wil zeggen fysiek hard trainen, luisteren naar de trainer, hun emoties beheersen, zich normaal (niet-crimineel) gedragen en respect voor anderen tonen. Hierbij hoort ook dat niemand uitgesloten of gediscrimineerd mag worden op grond van man/vrouw zijn en/of etnische afkomst. Ongedisciplineerde boksers worden uitgesloten terwijl gedisciplineerde boksers extra persoonlijke aandacht en steun krijgen. Aan het eind van deze bijdrage wordt ingegaan op de mogelijke betekenis die deze manier van managen van diversiteit kan hebben in andere situaties. 

Literatuurverwijzing: Dortants, M. (2010). Hoofdstuk 6 : 'Iedereen mag hier boksen, als je je maar aan de regels houdt!': de invloed van disciplinering op in- en uitsluiting in een boksvereniging. In F. Kemper, Samenspel (pp. 144-163)