Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoofdstuk 10 : Etnische (non)identificaties in teamsportloopbanen (2010)

een biografisch perspectief

In deze bijdrage staan etnisch-gerelateerde keuzes en identificaties in teamsportloopbanen centraal.

Vanuit een biografisch perspectief wordt ingezoomd op twee mannelijke topsportloopbanen van een ‘witte basketballer’ en een ‘zwarte voetballer’. Hierbij komen achtergronden, keuzes en veranderingen in de sportloopbaan en levensloop in relatie tot etniciteit en ‘raciale’ betekenisgeving aan de orde. Het blijkt dat sporters veelal complexe en meervoudige sociale identificaties hebben die gedurende hun sportloopbaan en levensloop veranderen onder invloed van verschillende factoren, zoals prestaties, waardering, vertrouwen, de samenstelling van en omgangsnormen in het team en de levensfase. De (professionele) wedstrijdsport is een plek waar zowel allochtonen als autochtonen respect en waardering zoeken en waar door gezamenlijk presteren etnische verschillen (tijdelijk) overbrugd kunnen worden. Niettemin lijkt prestatieve teamsport niet fundamenteel bij te dragen tot vermindering van maatschappelijke ongelijkheid op basis van etniciteit. 

Literatuurverwijzing: Elling, A., & Sterkenburg, J. van (2010). Hoofdstuk 10 : Etnische (non)identificaties in teamsportloopbanen: een biografisch perspectief. In F. Kemper, Samenspel (pp. 255-273)