Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoofdstuk 9 : Sociaal kapitaal op de playgrounds van de Richard Krajicek Foundation (2010)

Auteur(s): Jeroen Vermeulen

Dit hoofdstuk doet verslag van een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van sportactiviteiten in publieke ruimtes aan het vergroten van sociaal kapitaal van jongeren. De aandacht is specifiek gericht op het sporten op playgrounds van de RKF. Er blijkt dat het onder elkaar sporten domineert en dat zogenoemde ‘bonding’ relaties dominant zijn. Tegelijk wordt er opgemerkt dat bonding relaties onder jongeren dynamisch zijn en steeds onderhevig aan strijd. Het binden (bonding) is een doorgaand (her)bevestigen van de plaats die een jongere heeft binnen de groep. Er wordt getoond dat begeleiders een (potentieel) cruciale rol spelen in processen van ‘bridging’. Enerzijds door verschillende groepen met elkaar te laten sporten en anderzijds door sociale problemen bij jongeren te signaleren, met hen te bespreken of de signalen door te geven aan andere partijen. In het laatste geval, zo wordt in de slotparagraaf betoogd, is het nodig dat de mogelijkheden voor deze signaleringen door sportleiders worden georganiseerd of deel worden van de organisatie van de sportactiviteiten.

Literatuurverwijzing: Vermeulen, J. (2010). Hoofdstuk 9 : Sociaal kapitaal op de playgrounds van de Richard Krajicek Foundation. In F. Kemper, Samenspel (pp. 227-253)