Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoofdstuk 11 : De medaille heeft twee kanten (2010)

de rol van voetbal in de Nederlandse multi-etnische samenleving

In dit hoofdstuk beschrijft Jacco Sterkenburg op grond van Nederlands sportbeleid en (inter)nationaal sportonderzoek twee heersende perspectieven op de maatschappelijke rol van sport en voetbal voor de Nederlandse multi-etnische samenleving. Deze perspectieven omvatten enerzijds de populaire voetbal-als-progressieve-maatschappelijke-kracht-ideologie en anderzijds het kritisch-wetenschappelijke discours over sport en voetbal dat (ook) de donkere kanten ervan belicht voor interetnische relaties. Het naast elkaar zetten van deze twee perspectieven maakt het mogelijk om het genaturaliseerde, dominante discours over de maatschappelijke functie van sport en voetbal in de hedendaagse Nederlandse multi-etnsiche samenleving expliciet te maken en kritisch te beschouwen. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van voetbal op televisie voor discoursen over etniciteit en huidskleur. Concluderend wordt gesteld dat sport en/of voetbal het beste kan worden begrepen als een contested racial/ethnic terrain als het gaat om haar rol in het bevorderen van interetnische relaties en integratie van etnische minderheden.

Literatuurverwijzing: Sterkenburg, J. van (2010). Hoofdstuk 11 : De medaille heeft twee kanten: de rol van voetbal in de Nederlandse multi-etnische samenleving. In F. Kemper, Samenspel (pp. 275-287)