Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoofdstuk 5 : De sport: een uit gelezen ontmoetingsplaats voor iedereen? (2010)

over participatie in en integratie door sport

Deze bijdrage gaat over de participatie en integratie van allochtonen in en door de sport. In de samenleving bestaan daarvan hooggespannen verwachtingen. Via de sport, vooral wanneer deze beoefend wordt in gemengd verband, zouden allochtonen goed kunnen integreren in de samenleving. Om de betekenis van sport voor integratie nader te verkennen, zijn cijfers en inzichten m.b.t. de sportdeelname en -voorkeuren van allochtonen geïnventariseerd en is met behulp van participerende observaties en een grootschalig survey onderzocht wat de verschillen zijn tussen sporten in gemengde en aparte sportclubs. Geconcludeerd wordt dat allochtonen gemiddeld genomen nog altijd een forse achterstand in sportdeelname hebben, maar dat ze niet over één kam kunnen worden geschoren. De verschillende allochtone bevolkingsgroepen hebben allemaal eigen sportprofielen. Sport kan maatschappelijke integratie bevorderen. Zowel de reguliere gemengde verenigingen als de eigen allochtone sportclubs kunnen fungeren als broedplaatsen voor sociaal kapitaal. Via sportbeoefening kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten en nuttige contacten opdoen, waardoor zij maatschappelijk beter mee kunnen doen.

Literatuurverwijzing: Janssens, J., Elling, A., & Verweel, P. (2010). Hoofdstuk 5 : De sport: een uit gelezen ontmoetingsplaats voor iedereen?: over participatie in en integratie door sport. In F. Kemper, Samenspel (pp. 101-128)