Spring naar content
Terug naar de kennisbank

KWALO (2015)

kwaliteitsimpuls op sectieniveau

De KVLO heeft als vakvereniging een systematisch kwaliteitszorgsysteem voor de praktijk ontwikkeld. Het traject bestaat uit twee krachtige instrumenten: de zelfevaluatie en de collegiale visitatie. Het gaat met nadruk niet om een beoordeling maar om een zoektocht naar verbeterpunten. Dit om handvatten te bieden lichamelijke opvoeding structureel te evalueren en/ of verbeteren en te borgen. In 2004 is een start gemaakt met het KWALO en sindsdien hebben zo’n 45 (VO) scholen het traject succesvol doorlopen. Wat is het KWALO-traject nu precies en op welke wijze kan het een impuls aan je vak geven? Aan de hand van een tweetal interviews hopen wij je hier wat meer zicht op te geven.

Literatuurverwijzing: Langerak, A.L., Willemsen, J.W., Wesemael, M.V.W. van, & Steenaart, J (2015, april). KWALO: kwaliteitsimpuls op sectieniveau. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 38-41)