Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van observeren naar analyseren en gericht interveniëren (2015)

hoe kan klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (4)

In voorgaande artikelen hebben we stilgestaan bij het belang van constateren (o.a. de SST test en SAQI als meetinstrument) en observeren door een ‘groepsdynamische bril’. In dit artikel maken we de slag van observeren naar analyseren. In een volgend artikel bespreken we gericht interveniëren. 

Literatuurverwijzing: Beusekom, R. van, & Dokman, I (2015, april). Van observeren naar analyseren en gericht interveniëren: hoe kan klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (4). Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 24-27)