Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veel belangstelling om met BSM te starten (2007)

Auteur(s): Eric Swinkels

Op 16 november 2006 is de eerste bijeenkomst gehouden van de vijf regionale netwerken BSM. Bewegen, Sport en Maatschappij is de nieuwe naam voor LO2, LO als examenvak op havo en vwo. In Amersfoort zijn collega’s van 45 scholen bijeen gekomen voor een eerste gezamenlijke bijeenkomst, waarbij de netwerken ook afzonderlijk bij elkaar hebben gezeten om te bespreken waaraan behoefte is. In die netwerken zijn zowel scholen vertegenwoordigd die al LO2 geven, scholen die al aan het landelijke netwerk LO2 hebben deelgenomen en scholen die in 2007 willen starten met BSM. Twee maanden later hebben de netwerken hun tweede of derde bijeenkomst achter de rug en is het aantal netwerken gegroeid naar zes, met in totaal 52 scholen!

Literatuurverwijzing: Swinkels, E. (2007, maart). Veel belangstelling om met BSM te starten. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 31-33)