Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Video-instructie en -feedback met een tablet (2017)

is er een juist moment?

In LO7 van oktober 2016 beschreven we de theoretische achtergronden van het onderzoek naar het gebruik van video-instructie en -feedback (samen videomodelleren) in het bewegingsonderwijs dat we uitvoerden in het kader van het kortlopend NRO-praktijkonderzoek ‘Terugkijken met een tablet’. In dit artikel beschrijven we de uitkomsten uit het onderzoek en de lessenreeksen die we ontwikkeld hebben in samenwerking met de SLO. De vraag of er binnen een lessenreeks een juist moment is voor het gebruik van videomodelleren staat hierbij centraal.

Literatuurverwijzing: Duivenvoorden, J, & Kamp, J. van der (2017, april). Video-instructie en -feedback met een tablet: is er een juist moment?. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 26-29)