Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het groene spelen (2012)

Auteur(s): Kees Both

Natuurrijke speelterreinen trekken kinderen aan zoals stroop de vliegen. Spelen in en met natuur levert bovendien belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Deze potenties worden beschreven, in het bijzonder voor natuurspeelplaatsen bij scholen. Hoe kunnen scholen hun speelplaatsen vergroenen, zodat kinderen uitgedaagd worden tot veel en veelzijdig bewegen?

Literatuurverwijzing: Both, K. (2012, 27 april). Het groene spelen. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 40-42)