Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onontgonnen beweegruimte rondom scholen (2012)

Bewegingsstimulering van schoolkinderen staat momenteel in de belangstelling. Als onderdeel van dit topic wordt niet alleen aandacht besteed aan hoe er buiten bewogen kan worden, maar ook waar dat kan gebeuren. Er blijkt veel mogelijk in de onontgonnen reservebeweegruimte rondom scholen.

Literatuurverwijzing: Rijn, L van, & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2012, 27 april). Onontgonnen beweegruimte rondom scholen. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 6-9)