Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ultieme vorm van buitenspelen: Outdoor & Adventure (2012)

Auteur(s): Richard Veldboer

Buitenspelen en Outdoor & Adventure gaan hand in hand. Outdoor & Adventure-activiteiten bieden een uitnodigende setting waar de deelnemer letterlijk in beweging komt. Buiten in de natuur actief zijn stimuleert en motiveert. Daarbij beïnvloeden mentale en fysieke processen elkaar. Het is relatief goedkoop en gemakkelijk te organiseren. Het is uitstekend in te passen in de lessen LO en draagt bij aan een afwisselend en een uitdagend leefklimaat op de scholen. Immers, deelnemers worden niet alleen motorisch en sociaal-emotioneel uitgedaagd, zij gaan samen aan de slag met bewegingsproblemen, spreken regels af en dragen zorg voor de veiligheid. Bovendien leren zij omgaan met de natuur en duurzaamheid.

Literatuurverwijzing: Veldboer, R. (2012, 27 april). Ultieme vorm van buitenspelen: Outdoor & Adventure. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 10-13)