Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Trendanalyse (2012)

LO in bovenbouw VO

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek naar de stand van zaken verricht van het vak lichamelijke opvoeding (LO) in het gemeenschappelijke deel van de bovenbouw van havo/vwo en vmbo. Aanleiding voor het onderzoek was de relatieve windstilte rond LO in de bovenbouw en de wens om te bepalen of er toch niet een bepaalde behoefte in het veld bestaat aan verdere ontwikkeling en ondersteuning. Parallel aan dit onderzoek is SLO een docentennetwerk ‘LO Excellent in bovenbouw VO’ begonnen met de ontwikkeling van nieuwe initiatieven (zie ook het artikel op pagina 46). In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van de webenquête en een expertmeeting beschreven.

Literatuurverwijzing: Brouwer, B., & Mossel, G. van (2012, 27 april). Trendanalyse: LO in bovenbouw VO. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 48-50)