Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwaaien in de les LO (2) (2012)

Auteur(s): Maarten Massink

In LO 2 van dit jaar is het eerste artikel verschenen over zwaaien in de les LO. Zwaaien is een uitdagend onderdeel van de LO-les. Zwaaien kan schommelend, in hang of in steun waarbij gebruik gemaakt wordt van touwen, ringen, trapeze en rekstok. Daarbij gaat het om het ‘in zwaai komen’ en ‘de zwaai vergroten’. In combinatie met aanspringen en afspringen (al dan niet met draaien) wordt het nog spannender. Het eerste artikel behandelde het trapezezwaaien. In dit tweede artikel wordt vervolgd met ringzwaaien. Een aantal activiteiten is ontleend aan het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het voortgezet onderwijs. Hiervan is inmiddels de tweede druk verschenen.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2012, 27 april). Zwaaien in de les LO (2). Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 34-36)