Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Belang van buitenspelen (2012)

literatuurstudie naar de gezondheidswaarde, de sociale en de economische waarde

In de openbare ruimte is veel beweeg- en gezondheidswinst te halen. Ook scholen kunnen hier aan bijdragen. Denk aan het openbaar toegankelijk stellen van het schoolplein, het aanleggen van veilige speel- en verkeersroutes of het geven van sportlessen op een speelplek. Samen met zes bedrijven uit de Branchevereniging SPELEN bracht TNO de gezondheidswaarde, de sociale en de economische waarde van buitenspelen in kaart door middel van een literatuurstudie. Buitenspelen is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van kinderen, maar ook voor het leefklimaat in de buurt. Bovendien vermindert buitenspelen zorgkosten in de toekomst.

Literatuurverwijzing: Vries, S.I. de, & Veenendaal, W. van (2012, 27 april). Belang van buitenspelen: literatuurstudie naar de gezondheidswaarde, de sociale en de economische waarde. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 37-39)