Spring naar content
Terug naar de kennisbank

‘Wij bewegen beter’ (2012)

onderzoek 3+2 in het basisonderwijs ‘de kwaliteit van bewegen’

Kinderen die op een school zitten met een 3+2-aanbod lijken beter te bewegen dan kinderen die op een school zitten waar ze dat aanbod niet hebben. Waar komt dit door? Is dit het effect van de inzet van de vakleraar? Of spelen de doelen die de school heeft rondom bewegingsonderwijs bijvoorbeeld een rol? Verschillende aspecten lijken invloed te hebben op dit resultaat.

Literatuurverwijzing: Leijenhorst, M., & Zandstra, B. (2012, 27 april). ‘Wij bewegen beter’: onderzoek 3+2 in het basisonderwijs ‘de kwaliteit van bewegen’. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 18-19)