Spring naar content
Terug naar de kennisbank

LO excellent in de bovenbouw van het VO (2012)

Met de invoering van de tweede fase en de invoering van het vmbo heeft lichamelijke opvoeding in de bovenbouw extra aandacht gekregen. Vakgroepen hebben het programma voor LO aangepast aan de eisen en eindtermen voor LO in de bovenbouw. Na de introductie van LO2 en BSM lijkt het er echter op dat het stil is geworden rondom het gemeenschappelijke vak. SLO heeft daarom het initiatief genomen tot twee netwerken ‘LO Excellent in bovenbouw VO’. Met deze netwerken willen we LO in de bovenbouw een kwaliteitsimpuls geven.

Literatuurverwijzing: Mossel, G. van, & Witsiers, D. (2012, 27 april). LO excellent in de bovenbouw van het VO. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 46-47)