Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Over de kijkwijzer en andere hulpmiddelen (2) (2007)

Auteur(s): Hans Dijkhoff

In deze reeks artikelen proberen we duidelijkheid te verschaffen in de terminologie van kijk- en andere wijzers en hoe ermee kan worden gewerkt. In deze aflevering komen de taakwijzer, de lesbrief en het evaluatieformulier aan bod.

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H. (2007, september). Over de kijkwijzer en andere hulpmiddelen (2). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 34-36)