Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Motorische remedial teaching: een breed perspectief (2007)

Auteur(s): Joost Hes

Woensdag 16 mei werd op de School of Human Movement & Sports (Calo) in Zwolle, na lange tijd weer een studiedag Motorische Remedial Teaching (MRT) gehouden. Uit een aantal reacties van de deelnemers bleek dat men het goed vond weer eens met de ‘club’ bij elkaar te zijn. En dat is toch zeker een belangrijke functie van een studiedag. Met het oog op de lange afwezigheid van een studiedag, was de doelstelling van de dag een breed spectrum aan workshops aan te bieden. Er waren workshops op het gebied van observatie-instrumenten, specifieke stoornissen zoals DCD, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en actuele thema’s zoals schrijfmotoriek en sensorische integratie.

Literatuurverwijzing: Hes, J. (2007, september). Motorische remedial teaching: een breed perspectief. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 6-11)