Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Competentieprofiel MRT (2007)

De KVLO heeft de afgelopen twee jaar in samenwerking met de bestaande MRT-opleidingen in Nederland en de opleidingsinstituten een competentieprofiel geschreven voor de MRT-er in het werkveld. De bedoeling van het competentieprofiel is dat alle opleidingen opleiden tot dezelfde basisbekwaamheden waardoor wildgroei wordt voorkomen.. Hieronder leest u een citaat uit dit profiel.

Literatuurverwijzing: Sanders-van Arendonk, Y. (2007, september). Competentieprofiel MRT. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 40)