Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Thuis raken in de bewegingscultuur (1) (2007)

Auteur(s): Karel Verweij

Kinderen bewegen graag en gaan hier helemaal in op. Ze doen het met hun hele wezen en ontwikkelen zich zo. Bewegen is een belangrijk ontwikkelingsgebied en verdient daarom goede begeleiding. Het bewegingsonderwijs in de basisschool zou verzorgd moeten worden door goed daartoe opgeleide leerkrachten. Bij alle kinderen kan zo een bewegingsontwikkeling starten. Scholen kunnen deze kwaliteitszorg ook na schooltijd voortzetten. Dit kan goed in de organisatie van een brede school. Hoe kan hier met een naschools aanbod aangesloten worden op de lessen bewegingsonderwijs? Het voorbeeld ‘Brede School Drielanden’ te Harderwijk.

Literatuurverwijzing: Verweij, K. (2007, september). Thuis raken in de bewegingscultuur (1). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 42-45)