Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Welke leerling verdient extra zorg in het bewegingsonderwijs? (2007)

Auteur(s): Maarten Massink

Iedere betrokken docent bewegingsonderwijs heeft zorg voor zijn leerlingen. Die zorg gaat waarschijnlijk uit naar al zijn leerlingen. Maar er is een categorie leerlingen die extra aandacht vraagt omdat ze niet voldoen aan het verwachtingspatroon of aan de gestelde doelen. Dit kan zijn op motorisch gebied, maar dit kan ook zijn op het gebied van gedrag, in de omgang met docent of met medeleerlingen. Het verwachtingspatroon en de gestelde doelen zijn afhankelijk van leeftijd en de ontwikkelingsfase van de leerling. Zodra een leerling ondanks de aandacht en de bemoeienis van de docent niet verder komt in zijn ontwikkeling en zijn stilstand/ achterstand lastgevend wordt voor de leerling zelf en voor zijn medeleerlingen, is er sprake van extra zorg.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2007, september). Welke leerling verdient extra zorg in het bewegingsonderwijs?. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 12-15)