Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De methodiek van de straat (1) (2007)

Auteur(s): Maarten Massink

Er is veel te doen over het gedrag van leerlingen op school. Recente incidenten in en rondom scholen maken het gedrag van leerlingen onderwerp van gesprek in formele (politiek) en informele (verjaardagen) circuits. Wat moet er gebeuren met jongeren met ernstige gedragsproblemen? Iedereen heeft een mening. Maar weinigen hebben ook een oplossing. In een serie van twee artikelen komt de methode van jeugdinrichting Glen Mills, waarin sport een belangrijke rol speelt, voor het voetlicht. In dit eerste artikel komt de opleiding in het algemeen aan de orde. In het volgende nummer wordt specifiek ingegaan op de rol van sport in deze opleiding, en op mogelijk interessante elementen voor het reguliere onderwijs.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2007, september). De methodiek van de straat (1). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 16-19)