Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Actief leren door rolwisselend bewegingsonderwijs (2007)

Auteur(s): Roelof Dolfijn

Langzamerhand krijgen de ‘gymuurtjes’ binnen het algehele basisonderwijscurriculum een prominentere plek. Dit komt niet alleen door een groeiende vraag naar meer bewegingsvolle onderwijsmomenten, maar ook doordat wij steeds beter in de vingers krijgen hoe betekenisvolle onderwijsleersituaties te ontwerpen. Inmiddels wordt op steeds meer scholen gestreefd naar het vergroten van een meervoudige, life-time bewegings- en sportbekwaamheid, waarbij de persoonlijke vorming meer naast de lichamelijke ontplooiing is komen te staan. Het voor u liggend artikel biedt de beschrijving van een sociaal en cognitief activerend lesprogramma om deze tendens door te trekken.

Literatuurverwijzing: Dolfijn, R. (2007, september). Actief leren door rolwisselend bewegingsonderwijs. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 22-25)