Spring naar content
Terug naar de kennisbank

‘Ik kan het, ik wil het zelf en ik hoor erbij!’ (2016)

de psychologische basisbehoeften als basis voor welbevinden en voor de ontwikkeling van zelfstandigheid

Eén van de doelen van onderwijs is kinderen en jongeren voorbereiden op een zelfstandige deelname aan de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht om uiteindelijk een beroep uit te kunnen oefenen, maar zeer zeker ook om vaardigheden en attitudes die bijdragen aan een vreedzame samenleving. Deze taak van onderwijs wordt ook wel de pedagogische opdracht van onderwijs genoemd (Oers, B., 2007). Elke docent weet hoe ingewikkeld het is om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan deze pedagogische opdracht. Dit artikel richt zich vooral op de ontwikkeling van zelfstandigheid. Wat draagt bij aan de tot totstandkoming van autonome burgers?

Literatuurverwijzing: Hart, A., & Muijen-Jacobs, H. van (2016, mei). ‘Ik kan het, ik wil het zelf en ik hoor erbij!’: de psychologische basisbehoeften als basis voor welbevinden en voor de ontwikkeling van zelfstandigheid. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 9-11)