Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Buurt Onderwijs en Sport-medewerker (2016)

de mbo-student als buurtsportcoach

Auteur(s): Thijs de Jong

‘Jongeren willen op flexibelere tijden kunnen sporten’, ‘Meer gymlessen door een vakdocent in het basisonderwijs’ en ‘Ouderen moeten meer bewegen’ zijn enkele uitspraken uit de media van afgelopen jaar. En wie gaat dat dan begeleiden? En waar komt het geld vandaan? Een mooie kans voor de mbo student misschien?

Literatuurverwijzing: Jong, T. de (2016, mei). Buurt Onderwijs en Sport-medewerker: de mbo-student als buurtsportcoach. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 42-44)