Spring naar content
Terug naar de kennisbank

‘Juf, leer mij het zelf te doen!’ (2016)

over de ogenschijnlijke controverse tussen pedagogiek en onderwijskunde; kindgericht of sportgericht lesgeven in het bewegingsonderwijs

Auteur(s): Herman Verveld

Tijdens mijn stagebezoeken, raak ik vaak in gesprek en in discussie met mijn mede-opleiders over wat er nu eigenlijk centraal moet komen te staan in de lessen bewegingsonderwijs. Natuurlijk vinden we elkaar in onze algemene doelstelling, namelijk: beter leren bewegen. Maar doen we dat vooral in het licht van de vorming en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen, of willen we ze vooral ‘klaarstomen’ voor de maatschappij en, met name, de sportcultuur? Laten we onze aanpak vooral bepalen vanuit de pedagogiek of vanuit de onderwijskunde? Deze controverse bepaalt ook de discussie over ons onderwijs in 2032: kernvakken centraal of ook voldoende aandacht voor cultuur en Bildung?

Literatuurverwijzing: Verveld, H. (2016, mei). ‘Juf, leer mij het zelf te doen!’: over de ogenschijnlijke controverse tussen pedagogiek en onderwijskunde; kindgericht of sportgericht lesgeven in het bewegingsonderwijs. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 6-8)