Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zelfstandig ontdekken en leren tijdens spelen (2016)

met tegengesteld belang (1)

Zelfstandig werken door kinderen wordt in het onderwijs nogal eens als een doel op zichzelf beschouwd. In de kerndoelen gaat het over het maken van afspraken en reguleren van bewegingsactiviteiten. Of en hoe kinderen daarbij ook tot zelfstandig leren kunnen komen komt daarbij minder expliciet naar voren. Spelen die met de nodige aanpassingen gedurende een groot deel van de basisschoolleeftijd en daarna door kinderen gespeeld kunnen worden en spannend blijven komen in aanmerking om zelfstandig te leren leren.

Literatuurverwijzing: Iersel, B. van, & Veen, M. (2016, mei). Zelfstandig ontdekken en leren tijdens spelen: met tegengesteld belang (1). Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 17-20)