Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderwijs aan kinderen met doofblindheid en een meervoudige communicatieve beperking (2016)

een bijzondere tak van sport!

Auteur(s): Lotte van de Weem

Op het terrein van Kentalis in Sint- Michielsgestel zitten twee zeer bijzondere scholen samen in één gebouw, Kentalis school Mariëlla en Kentalis school Rafaël. Hier wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een communicatieve meervoudige beperking (CMB) en met een dubbel zintuiglijke beperking ofwel doofblindheid (DB). Leerlingen met CMB zijn doof, slechthorend of hebben problemen met spraak en taal. Daarnaast hebben ze vaak een verstandelijke beperking en kan er sprake zijn van gedragsproblemen en problemen in de omgang met anderen. Leerlingen met DB zijn doof of slechthorend in combinatie met slechtziendheid of blindheid. Daarnaast is er vaak ook sprake van een verstandelijke beperking. Bijna alle leerlingen hebben ook een motorische beperking of motorische achterstand.

Literatuurverwijzing: Weem, L. van de (2016, mei). Bewegingsonderwijs aan kinderen met doofblindheid en een meervoudige communicatieve beperking: een bijzondere tak van sport!. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 12-14)