Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Peergroep leren (2016)

Auteur(s): Jaap Kleinpaste

Dit artikel past mooi in dit topic over zelfstandig leren. Peergroep leren, leren van, met en door je medeleerlingen dus! Is peergroup learning te realiseren in de lessen bewegingsonderwijs? Welke mogelijkheden en voorwaarden zijn er in het perspectief van de kerndoelen voor ons vak in het voortgezet onderwijs?

Literatuurverwijzing: Kleinpaste, J. (2016, mei). Peergroep leren. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 34-36)