Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beter leren samenwerken (2017)

Auteur(s): Maarten Massink

“Jullie moeten beter samenwerken” is een veel gehoorde uitspraak en opdracht aan leerlingen. Bij verschillende vakken speelt samenwerken een belangrijke rol. Zeker in het bewegingsonderwijs. Waarom is samenwerken belangrijk? Wat zijn samenwerkingsvaardigheden? Hoe kun je hier gestructureerd aan werken? Kun je hier niveauduidingen aan geven? In dit artikel wil ik aandacht besteden aan deze vragen met voorbeelden uit de praktijk. Hierbij gebruik ik videobeelden die tegenwoordig voor iedereen via internet (youtube.com) toegankelijk zijn. Deze beelden illustreren mogelijkheden het samenwerken centraal te stellen in de LO-les. De vraag is of dat te pas of te onpas gebeurt.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2017, mei). Beter leren samenwerken. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 6-9)