Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De ervaren gymleerkracht (2017)

als fundament van de basisschool

Een vakleerkracht die twee keer in de week 6 tot 8 jaar lang alle kinderen van de basisschool gym heeft gegeven, wordt door de kinderen, maar ook door ouders, groepsleerkrachten en directie als een belangrijk fundament van de hele school gezien. Het fundament zit niet alleen in de kwaliteit van de gymlessen maar ook in de speciale band die de vakleerkracht heeft met alle betrokkenen op een school. Om die kwaliteiten beter zichtbaar te maken deden drie ervaren vakleerkrachten het KWALO-PO-traject. Een verslag.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2017, mei). De ervaren gymleerkracht: als fundament van de basisschool. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 46-49)