Spring naar content
Terug naar de kennisbank

ZPORTIVO (2017)

on the move

Auteur(s): Erik Boot

Sportieve, zelfstandig samenwerkende leerlingen in een doorgaande ontwikkellijn voor PO en VO. Een leerlijn gericht op bewegen verbeteren is een uitdaging. Maar hoe breng je lijn in het leren samenwerken? Leerlingen met elkaar zelfstandig een bewegingssituatie op gang laten brengen. Hoe breng je daar structuur in aan en een opbouw van makkelijk naar moeilijk? In de methode van ZPORTIVO heb ik middelen ontworpen om samenwerkend leren in een opbouw te bevorderen.

Literatuurverwijzing: Boot, E. (2017, mei). ZPORTIVO: on the move. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 33-35)