Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen werken (2017)

Auteur(s): Mohamed Benziane

De gymlessen starten op maandagochtend vroeg op een school voor primair onderwijs in de wijk Beverwaard (Rotterdam Zuid). Dit is een wijk met een multiculturele populatie met huishoudens die over het algemeen een lage sociaaleconomische status hebben. Dit verhaal gaat over de(on)mogelijkheden hoe je kinderen aan het sporten kunt krijgen door samen te werken met partijen om de school.

Literatuurverwijzing: Benziane, M. (2017, mei). Samen werken. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 14-17)