Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Methodiek softballen (2017)

onderbouw VO

Auteur(s): Danny Wals

Via de site Kennisnet en Wikiwijs kun je toegang krijgen tot leermiddelen voor het vak Lichamelijke Opvoeding zowel voor primair onderwijs als voor voort gezet onderwijs. Danny Wals van het Pascal College heeft methodieken geplaatst. Dit leermiddel voor softbal is in samenwerking met de redactie bewerkt. (red).

Literatuurverwijzing: Wals, D (2017, mei). Methodiek softballen: onderbouw VO. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 28-32)