Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het bewegingsontwerp (2017)

voor het basisonderwijs 2017

Auteur(s): Corine Visser

Het KVLO netwerk Coördinatoren bewegingsonderwijs basisonderwijs heeft vorig jaar een prijsvraag uitgeschreven voor het beste bewegingsontwerp van het jaar. Via sociale media worden allerlei nieuwe bewegingsactiviteiten met elkaar gedeeld en het netwerk vroeg zich af wat nu de beste ontwerpen zijn voor het onderwijs. De hoop was dat alle deelnemende vakgroepen (ongeveer 30) een ontwerp zouden indienen, maar uiteindelijk waren er zes inzendingen, die zo van elkaar verschilden dat het lastig was een keuze te maken. De conclusie van deze prijsvraag was dat we de volgende keer vooraf een veel duidelijker kader moeten aangeven.

Literatuurverwijzing: Visser, C. (2017, mei). Het bewegingsontwerp: voor het basisonderwijs 2017. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 23-27)