Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Uitdagend buitenspelen in de praktijk (2012)

Auteur(s): Margreet Christians

Buitenspelen staat in de aandacht! Al meerdere malen is het belang en de educatieve waarde van buitenspelen onderstreept middels landelijke initiatieven en meerdere publicaties in ‘ons vakblad’. Mijn ervaring is dat scholen nog op zoek zijn naar handreikingen voor de praktijk. In dit artikel daarvoor een aantal suggesties.

Literatuurverwijzing: Christians, M. (2012, 27 april). Uitdagend buitenspelen in de praktijk. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 30-33)