Spring naar content
gevonden.

Sport- en beweeginterventies

Over de sportinterventies en beweeginterventies. Vind hier info voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve en erkende interventie en/of aanpak.

Whitepaper Physical Literacy

‘Physical Literacy’ gaat over de bouwstenen voor een leven lang bewegen van jong tot oud. In deze whitepaper schetsen we de noodzaak van een aangescherpte koers in het stimuleren van sport en bewegen en geven we aan hoe Physical Literacy kan bijdragen aan deze nieuwe koers.

Leerboek Plezier in bewegen voor ieder kind

Het leerboek ‘Plezier in bewegen voor ieder kind’ geeft begeleiders tips en praktische handvatten om kinderen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch en/ of gedragsmatig gebied, plezier in sporten en bewegen te geven en hun talenten te ontdekken.

Gezonde School programma

Een Gezonde School besteedt effectief aandacht aan gezondheid op verschillende onderdelen. Bewegen en sport is één van de deelthema’s van het Gezonde School-programma.

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag

De handreiking is ontwikkeld om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen bij moeilijk verstaanbaar gedrag.

Argumentenkaartjes

Betrek ouders bij jouw aanpak met de argumentenkaartjes.

Project Keep Youngsters Involved

Hoe voorkomen we dat jongeren (12-19 jaar) uitvallen in de sport en hoe zorgen we ervoor dat ze betrokken blijven bij sport?