Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voortijdig schoolverlaten voorkomen door bewegen en sport (2012)

Auteur(s): John van Apeldoorn

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv) mag in 2016 nog maar maximaal 25.000 zijn. Zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie. Dat is in de eerste plaats goed voor de jongere zelf. Met een startkwalificatie komen zij vijf keer minder vaak voor in criminaliteitscijfers. Vsv’s hebben twee keer zoveel kans op werkloosheid. Zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie is dan ook gunstig voor ons allemaal: goed opgeleide arbeidskrachten dragen immers bij aan economisch herstel.

Literatuurverwijzing: Apeldoorn, J. van (2012, september). Voortijdig schoolverlaten voorkomen door bewegen en sport. Lichamelijke Opvoeding 100 (pp. 10-12)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: