Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zal het afgeronde masterplan leiden tot structureel meer bewegen en sport in het mbo? (2012)

Dit artikel beschrijft het onderzoek en de gevolgtrekking van het evaluatief onderzoek naar de implementatie en begeleiding van mbo-instellingen bij het ‘Masterplan Bewegen en Sport in het mbo’. Het onderzoek werd gedaan door Kennispraktijk, in opdracht van het platform Bewegen en Sport van MBO Diensten. 

Literatuurverwijzing: Noordman, W., & Faber, J. (2012, september). Zal het afgeronde masterplan leiden tot structureel meer bewegen en sport in het mbo?. Lichamelijke Opvoeding 100 (pp. 6-7)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: