Spring naar content
Terug naar de kennisbank

School, bewegen en sport (2011)

eindresultaten uit een landelijk onderzoek

In de periode 2008-2010 heeft het W.J.H. Mulier Instituut met subsidie van ZonMw het onderzoek School, Bewegen en Sport uitgevoerd. Hiermee zijn relaties tussen enerzijds de school, schoolomgeving en het schoolbeleid en anderzijds het beweeg- en sportgedrag van leerlingen in kaart gebracht. Tijdens de 149ste openbare jaarvergadering van de KVLO op 20 mei jl. is het eindrapport gepresenteerd. Dit rapport bevat veel informatie over de situatie op de scholen, over het beweeg- en sportgedrag en de achtergrond van de leerlingen en over relaties tussen deze onderwerpen (Stuij et al. 2011). In dit artikel volgen enkele interessante resultaten.

Literatuurverwijzing: Stuij, M., & Wisse, E. (2011, 38-41). School, bewegen en sport: eindresultaten uit een landelijk onderzoek. Lichamelijke Opvoeding 99 (pp. 38-41)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: