Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toekomstscenario's voor schoolsport (2012)

Dit artikel gaat in op het onderzoek naar het landelijk schoolsportaanbod, uitgevoerd door het Mulier Instituut en het lectoraat ‘Bewegen, school en sport’ van Hogeschool Windesheim in opdracht van de MBO raad. Het doel van de studie was inzicht verkrijgen in de samenhang tussen schoolsportactiviteiten en verschillende onderwijssoorten en de mogelijke verbindingen tussen onderwijs en sportaanbieders. Er worden vier suggesties gedaan over de wijze van organisatie van schoolsport in de toekomst. 

Literatuurverwijzing: Reijgersberg, N., & Pot, N. (2012, november). Toekomstscenario's voor schoolsport. Lichamelijke Opvoeding 100 (pp. 9-11)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: