Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat besteden we als vakgroep? (2012)

Auteur(s): Jos Rutten

In dit artikel wordt ingegaan op de budgetten die scholen hebben voor de vakgroep lichamelijke opvoeding en hoe hiermee om wordt gegaan. Het is een indruk die wordt gegeven op basis van een rondje langs enkele scholen, waarbij gevraagd is naar hoe groot het budget is, hoe het budget wordt bewaakt en beheerd, of er andere middelen zijn en of men tevreden is met de beschikbare middelen. 

Literatuurverwijzing: Rutten, J (2012, december). Wat besteden we als vakgroep?. Lichamelijke Opvoeding 100 (pp. 9-11)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: