Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De docent LO als vertaler (2012)

Dit artikel gaat in op taal als gereedschap om het motorische leerproces van leerlingen te beïnvloeden. Voor- en nadelen van deze manier van leren, praktische tools en een concreet uitgewerkt voorbeeld waarin tools worden toegepast komen aan bod. 

Literatuurverwijzing: Kok, M, & Nuij, J (2012, oktober). De docent LO als vertaler. Lichamelijke Opvoeding 100 (pp. 6-9)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: