Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en onderwijs verbonden (2012)

kwalitatief verdiepend onderzoek naar succesfactoren in samenwerking tussen sport en onderwijs

Auteur(s): Jorg Radstake

Dit artikel gaat in op een kwalitatief onderzoek naar succesfactoren in de samenwerking tussen sportverenigingen en scholen in het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF. 

Literatuurverwijzing: Radstake, J. (2012, november). Sport en onderwijs verbonden: kwalitatief verdiepend onderzoek naar succesfactoren in samenwerking tussen sport en onderwijs. Lichamelijke Opvoeding 100 (pp. 18-19)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: