Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tot hier! Maar hoe verder? (2013)

geen agressie van jongeren meer in sportverenigingen

Sportbestuurders, trainers, coaches en begeleiders zoeken naar manieren om met agressie en geweld om te gaan. De laatste jaren is hier toenemend aandacht voor. Initiatieven als ‘Een veiliger sportklimaat’, of ‘Kanjers in de sport’, specifiek gericht op jeugd, zijn daar voorbeelden van. In dit artikel worden maatregelen verkend die sportverenigingen kunnen nemen tegen agressie van jongeren en op welke wijze ze ondersteund kunnen worden.

Literatuurverwijzing: Klijn, D., & Stolker, J.J. (2013, februari). Tot hier! Maar hoe verder?: geen agressie van jongeren meer in sportverenigingen. Sport Bestuur en Management 15 (pp. 12-14)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: