Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De kracht van de combinatie sport en cultuur (2015)

Le Grand Départ en Symphonica in Sporto

Organisatie(s): NOC*NSF

Sport en cultuur hebben veel raakvlakken. Mensen beleven er plezier aan en het draagt bij aan de identiteit en persoonlijke ontwikkeling van de beoefenaar. Het zelfvertrouwen kan zich ontwikkelen en het draagt bij aan een positief zelfbeeld. Verenigingen kampen met dezelfde uitdagingen op het gebied van ledenaanwas, vrijwilligers en accommodaties. Daarnaast zien we steeds meer de maatschappelijke waarde van sport en cultuur in onze samenleving. Zowel sport als cultuur kan worden benut om maatschappelijke vraagstukken te lijf te gaan, zoals het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van stadswijken en dorpen. Niet verwonderlijk dat steeds vaker de cross-over wordt gezocht tussen beide sectoren. Twee voorbeelden in dit artikel laten zien hoe krachtig het kan uitwerken als sport en cultuur de handen ineen slaan.

Literatuurverwijzing: NOC*NSF (2015, juni). De kracht van de combinatie sport en cultuur: Le Grand Départ en Symphonica in Sporto. Sport Bestuur en Management (pp. 42-44)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: