Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Provincies herkennen het belang van sport en bewegen (2015)

sport & provincies: van 28 miljoen (Gelderland) tot 0 euro (Groningen)

Auteur(s), Organisatie(s): Tessa de Wekker, Arko Sports Media

Wat hebben sportverenigingen eigenlijk aan het geld dat provincies te besteden hebben? Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? De verschillen blijken (zeer) groot. Zo investeerde Gelderland de afgelopen jaren (tot 2016) 28 miljoen euro in accommodaties, topsportevenementen en sportparticipatie. Groningen daarentegen bouwde de provinciale bijdrage in stappen af naar nul euro volgend jaar. De nieuwe samenstelling van Gedeputeerde Staten biedt sport en bewegen in de ene provincie wellicht een nieuwe kans, in de andere hoopt men dat wordt doorgegaan op de ingeslagen weg.

Literatuurverwijzing: Wekker, T. de, & Arko Sports Media (2015, mei). Provincies herkennen het belang van sport en bewegen: sport & provincies: van 28 miljoen (Gelderland) tot 0 euro (Groningen). Sport Bestuur en Management (pp. 64-66)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: