Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De WMO en sport hebben elkaar steeds meer te bieden (2015)

zorgtaken van het Rijk naar gemeenten

Auteur(s): Hans van Egdom

In 2015 zijn een aantal belangrijke taken overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Het gaat om de Participatiewet, de verbreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en veranderingen in de jeugdzorg. Wat is de betekenis van deze overheveling van taken voor sportverenigingen?

In dit artikel wordt gekeken naar de WMO, oftewel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er wordt gekeken naar verschillende vormen van samenwerking met sport en WMO in de hoofdrol. Ook wordt een stappenplan aangeboden voor de verbinding sportvereniging en WMO en worden twee praktijkvoorbeelden gegeven.

Literatuurverwijzing: Egdom, H. van (2015, juni). De WMO en sport hebben elkaar steeds meer te bieden: zorgtaken van het Rijk naar gemeenten. Sport Bestuur en Management (pp. 20-23)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: