Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Softbal: al spelend tactisch leren handelen (2) (2014)

hard en gericht slaan

Auteur(s): Michel Aussems

Collega’s zijn goed in staat om leerlingen de basisvaardigheden bij te brengen om al snel attractief softbalachtige vormen te kunnen spelen. Vaak zien we dat het spelplezier en leerproces beperkt worden door het vermogen om tactisch te handelen. In dit tweede artikel wil ik verder aandacht besteden aan het uitbreiden van het leerproces door te starten vanuit tactisch handelen.

Literatuurverwijzing: Aussems, M. (2014, juni). Softbal: al spelend tactisch leren handelen (2): hard en gericht slaan. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 26-29)